Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Fartygstrafiken på Östersjön medför undervattensbuller. Bullret från fartygspropellern är lågfrekvensbuller som kan orsaka bland annat fysiologisk stress för vattenorganismerna och störa deras orientering och kommunikation. Målet är att främja genomförandet och den vidare utvecklingen av de riktlinjer som internationella sjöfartsorganisationen IMO har föreskrivit gällande minskning av undervattensbuller från handelssjöfarten och att beakta IMO:s mål och föreskrifter om minskning av buller från fartygsmotorer, propellrar och skrov i lagstiftningen.

Målet för denna åtgärd:

Sjöfarten är trygg och har så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Ålands landskapsregeringen kommer att fortsätta stödja IMO:s i insatser som minskar undervattensbuller.

GENOMFÖRT: pågår