VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

toimenpide_edistyminen_1


Hur de nya åtgärderna kopplas till deskriptorer för havsmiljöns status

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506