Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Åtgärden syftar till att identifiera och föreslå områden i den yttre ytterskärgården eller i öppna havet som eventuellt kan vara lämpliga för fiskodling och i så fall på vilket sätt, så att fortfarande viktiga miljömål och EU-krav uppfylls. I arbetet inom ingår diskussioner med och hörande av alla de parter som kan beröras och samordnas med projektet Utvecklingsplan för Åland.

Målet för åtgärden:

Att försöka motverka lokal påverkan från fiskodling genom att placera dem på mer lämpliga platser samtidigt som ny teknik som minimerar utsläppen diskuteras. I övrigt ska HELCOM och EU-rekommendationer följas. En övergripande lokaliseringsplan med rekommendationer tas fram.

GENOMFÖRT: pågår