Verkställandet av åtgärderna

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Inom Östersjöområdet är nedskräpningen inte ett lika stort problem som på oceanerna, där avfallsmängden som en följd av nedbrytningen av plast som hamnat i havet har ökat betydligt och orsakat allvarliga problem för fåglar och havsdäggdjur. Nedskräpningsgraden i Östersjön är emellertid inte tillräckligt känd. Olika kartläggningsprojekt pågår. WWF har t.ex. samlat in information om nedskräpningen i nätverket Naturewatch Baltic. I de årliga rapporterna beskrivs också mängderna skräp som hittats vid Östersjöns stränder[1]. Skillnaderna mellan länderna är stora. Det behövs informationsinsatser samt skräpplockardagar för att minska problemen med nedskräpning i hav och på stränder.

Målet för denna åtgärd:

Förebygga negativa effekter på det marina ekosystemets funktion genom att kontinuerligt genomföra strandstädningar och informationsinsatser vid stränderna samt lättillgängligt på webben.

[1] http://plasticbaglaws.org/studies-journal-articles/government-reports/summary-of-unep-report/