Verkställandet av åtgärderna

Inleddes inte


BESKRIVNING

Omkring 70 % av vår planet täcks av hav och marint skräp kan upptäckas praktiskt taget överallt. Marint skräp, i synnerhet plast, utgör ett hot inte bara mot våra havs och kusters hälsa utan även mot vår ekonomi och våra samhällen. Det mesta av det marina skräpet genereras av verksamheter på land. Fiskarnas fångstredskap samlar skräp som ger fiskare problem. I åtgärdens första skede utreds förutsättningar att samla upp skräp som fastnat i fångstredskapen och att lämna avfallet i hamnarna.

Målet för denna åtgärd:

Minska påverkan av skräp och ”spöknät” (nät som förlorats, exempelvis då de fastnat i vrak men fortfarande fångar fisk) i vattenmiljöer genom att ge stöd till fiskare som samlar upp skräpet och för det till avfallsåtervinning. Åtgärden fanns med i operativa programmet för fiskerinäringen, men ingen sökte medlen.

GENOMFÖRT: inte startat