BESKRIVNING

Arbetet med landskapsregeringens övergripande målsättning att få till stånd en högre grad av återföring av näringsämnen kräver samförstånd och samarbete mellan myndigheter, verksamhetsutövare och enskilda fastighetsägare. En del av denna dialog kan komma att föras genom EU projekt.