BESKRIVNING

Ett exempel på ett sådant internationellt arbete är HELCOM:s arbete med nya rekommendationer för hållbart vattenbruk. Implementeringen av rekommendationer kommer att fortgå under hela programperioden.