VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomförandet har påbörjats


BESKRIVNING

Fortsatta insatser behövs för att förbättra landskapets oljeskyddsberedskap. Landskapsregeringen avsätter därför fortsättningsvis resurser för att inskaffa och uppdatera oljeskyddsutrustningen samt för att utveckla beredskapen och lagstiftningen.