BESKRIVNING

Regelverket för mindre fiskodlingar med en årsproduktion på mindre än 20 ton förtydligas i syfte att förebygga försämring av vattenmiljön.