BESKRIVNING

Tidigare låg en del fiskodlingar ofta placerade nära land och i mer stillastående vatten, varför foderester och avföring ansamlades under fiskodlingarna. Den faktiska situationen under avvecklade fiskodlingar behöver utredas och vid behov eventuellt åtgärdas genom nya muddringstekniker. Enligt nya lagkrav har fiskodlingar nu flyttat ut till platser där vattenströmningen är bättre.