VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomfört


BESKRIVNING

För att möjliggöra åtgärden behövs ett klargörande av de juridiska och administrativa förutsättningarna av nyttjande av och rådighet till allmänt vatten.