BESKRIVNING

Åtgärden syftar till att identifiera och föreslå områden i den yttre ytterskärgården eller i öppna havet som är lämpliga för fiskodling. I arbetet inom ingår diskussioner med och hörande av alla de parter som kan beröras och samordnas med projektet Utvecklingsplan för Åland.