VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Inleddes inte


BESKRIVNING

Åtgärden innefattar dels revidering av nitratbeslutet (implementering av nitratdirektivet) och dels andra insatser för att minska påverkan av stallgödselhantering. Arbetet sker genom en samverkanprocess med jordbruksbyrån, miljöbyrån och verksamhetsutövare.