VERKSTÄLLANDE AV ÅTGÄRDEN

Genomfört


BESKRIVNING

Nuvarande antibiotikaanvändning för olika verksamheter utreds och vid behov vidtas åtgärder för att minska utsläppen, med en strategi för minskade utsläpp av antibiotika och andra läkemedel till vattenmiljön.