BESKRIVNING

Nuvarande antibiotikaanvändning för olika verksamheter utreds och vid behov vidtas åtgärder för att minska utsläppen, med en strategi för minskade utsläpp av antibiotika och andra läkemedel till vattenmiljön.