BESKRIVNING

Enligt lagen ska den enskilda båtägaren se till att avloppssystemet ombord är utformat så att toalettavfallet kan lämnas iland, medan det är hamnarnas skyldighet att erbjuda mottagning av avfall. Kraven på vilka mottagningsanordningar som ska finnas varierar beroende på hamnens storlek. Alla hamnar behöver inte tillhandhålla mottagning av toalettavfall från båtar, vilket leder till att det i dagens läge finns det för få sugtömningsanläggningar sett till hela skärgården. Det medför att båtförarna har svårt att i praktiken följa lagen. I åtgärden ingår att klargöra behovet av att förbättra och bygga nya mottagningsstationer för avloppsvatten – utöver de redan befintliga och lagstadgade. I åtgärden ska även ingå en finansierings-, informations- och (vid behov) reviderad tillsynplan. Åtgärden kan eventuellt samordnas med ett Central Baltic-projekt kallat ”Small ports –förbättrad service” och med Håll skärgården rent.