BESKRIVNING

Åland saknar en övergripande bild av industriers utsläpp. Ett belastningsinventarium och en utsläppsdatabas behövs ta fram, liksom GIS-underlag för att utveckla en åländsk belastningsmodell. Data och information kan sedan användas vid internationell rapportering samt vid planering av verksamheter och åtgärder vid känsliga vattenområden.