BESKRIVNING

För att diskutera behovet av ytterligare skyddsåtgärder och –metoder och vid behov utveckla regelverket för ett mer miljöanpassat skogsbruk behövs samråd och samarbete mellan byråer, ÅMHM, skogsbruksorganisationer och verksamhetsutövare.