BESKRIVNING

Utvecklings- och samrådsgruppen har som uppgift bland annat att:

  • Fungera som referensgrupp, stöd och initiativtagare till miljöprojekt inom jordbruket
  • Fungera som stöd- och referensgrupp till den riktade miljörådgivningen
  • Stöda initiativ som lyfter fram miljösmart och Östersjövänlig matproduktion och -konsumtion på Åland
  • Ta fram underlag för halvtidsutvärderingen av LBU-programmet och inför nästa LBU-program
  • Ta fram förslag till nya åtgärder som kan införlivas i LBU-programmet