Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Meri- ja rannikkoalueilla on suuri merkitys useille toimenpiteille, ja ne ovat vastaavien Itämeren alueen ympäristö- ja fyysisen suunnitteluhaasteiden äärellä. Kasvaneet vaatimukset näiden alueiden hyödyntämiseksi luovat potentiaalisia ristiriitoja muiden intressien kanssa, kuten luonnonvarojen ja ekosysteemin palvelujen säilyttämisen. Erilaisten arvojen ja intressien tunnustaminen meri- ja rannikkosuunnitelmissa on tärkeää pitkän tähtäimen kestävän kehityksen saavuttamiseksi Itämeren alueella.

 

Central Baltic -hanke  – Coast4us – joka tähtää kestävään rannikkovyöhykkeen suunnitteluun, käynnistyi 2018 tavoitteenaan ilmastonmuutokseen liittyvien pilottialueiden suunnittelu, biologisen monimuotoisuuden lisääminen ja rehevöitymisen vähentäminen sekä valuma-alueiden saastumisen vähentäminen noudattamalla strategioita kuten Baltic Sea Action Plan, IPBS-konsepti (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) sekä EU:n monimuotoisuusstrategia.

Toimenpiteen tavoite:

Alueen pitkän tähtäimen kehittäminen kestävällä tavalla vaatii kokonaisvaltaista näkökulmaa, jossa yhteistyö paikallisen väestön kanssa on avain toiveiden, tarpeiden, kehitysmahdollisuuksien ja ongelmien tunnistamiseen. Uusia paikallisen yhteistyön menetelmiä, kuten erilaisia GIS-työkaluja testataan hankkeessa. Toisena tavoitteena on informoida suurta yleisöä meren ekosysteemipalveluista. Kestävät rannikkovyöhykkeen suunnitelmat sekä neuvot ja suositukset laaditaan valituille pilottialueille vuoden 2020 aikana. Neuvojen ja suositusten tulee olla käytettävissä kaikessa kestävässä rannikkovyöhykesuunnittelussa.

TILANNE: jatkuu