Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Hulevesissä voi olla vaarallisia aineita, jotka voivat  vahingoittaa vesiympäristöä ja sen eliöstöä. Riskinä on, että vaaralliset aineet valuvat hulevesien kautta taajamista ja teollisuusalueilta.

Vaarallisten aineiden päästöjen vähentäminen edistää parempaa ja terveempää vesiympäristöä. Ohjearvojen määrittelyn avulla helpotetaan valvontaviranomaisen työtä. Vahvistamalla osaamista voidaan saavuttaa tehokkaampi puhdistus ja panostukset voidaan ohjata sinne, missä niistä saadaan suurin hyöty.

 

Toimenpiteen tavoite:

Hulevesien ohjearvojen määrittely sekä tarvittaessa puhdistuslaitosten puhdistusasteen kasvattaminen. Meneillään on lisäksi yhteistyö Lotsbroverketin kanssa Maarianhaminassa, jossa tutkitaan, miten vaikutuksia voidaan vähentää puhdistuslaitoksen ulkopuolisissa ekosysteemeissä parempien puhdistusmenetelmien kautta.

TILANNE: jatkuu