Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeren tilan kannalta vedenkorkeuden muutokset ovat merkityksellisiä sellaisten sisäsaariston lahtien vedenvaihdon osalta, mikä vaikuttaa myös veden tilaan ja vastaisuudessa siellä asuvaan eliöstöön. Vedenkorkeuden muutoksilla on myös vaikutusta ympäristön  tilaan, jos vesi nousee tulvatilanteessa alueille, joissa vesiympäristölle haitallisia aineita joutuu mereen. Tallaisia voivat olla muun muassa meren rantaan tehdyt ongelmajätteiden säilytyspaikat (vaarallinen jäte).

 

Maakuntahallituksen on aloitettava yhteistoiminta ja yhteistyö, joihin sisällytetään hyvä yhteiskuntasuunnittelu ja konkreettiset suojatoimenpiteet ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Toimenpiteen tavoite:

Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteet edistävät ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten ehkäisyä vesiympäristöön. Maakuntahallituksen kotisivuilta löytyy laadittu raportti, joka sisältää ehdotuksia eri ilmastonmuutokseen sopeutumistoimenpiteistä.

TILANNE: jatkuu