Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeri on haavoittuva meri, jolle aiheutuu rehevöitymisongelmia muun muassa väestön jätevesistä peräisin olevista ravinteista. Asutuksen aiheuttama kuormitus Ahvenanmaalla voidaan jakaa jätevesiin, jotka on puhdistettu vesi- ja viemärilaitos Loftbroverketissa Maarianhaminassa, pienempien kunnallisten alhaisemman puhdistusasteen puhdistuslaitosten päästöihin, ylivuotoihin, sekä yksittäisiin viemäreihin, joissa puhdistusaste yleisesti ottaen on heikoin. Työtä  jatketaan parantamalla nykyisten puhdistuslaitosten puhdistusastetta sekä vähentämällä muutoin päästöjä yksittäisistä viemäreistä, jotka eivät täytä lainsäädännön asettamia vaatimuksia.

Toimenpiteen tavoite:

Laaditussa laajemmassa strategiassa kartoitetaan toisaalta johtoverkot ja pumppuasemat, yksittäisten viemärien ohella, ja toisaalta niiden puutteet korjataan. Vesi- ja jätevesisuunnitelma laaditaan, kuten myös valvontaohjeistukset. Ilmastonmuutoksen ja lisääntyneen kierrätyksen kaltaiset näkökulmat on otettava huomioon. Kokonaisuutena toimenpiteen odotetaan vähentävän ylivuotoja ja muita päästöjä, joiden aiheuttajina ovat vialliset putkistot tai puutteelliset yksittäiset viemärit.

TILANNE: jatkuu