Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Uusia ongelmallisia vesiympäristökysymyksiä syntyy jatkuvasti. Kyse voi olla mikromuoveista, lääkkeistä tai uusista kemikaaleista, joiden vaikutuksia vesiympäristössä ja eliötasolla on tutkittu vähän. Erilaisista vaihtoehtoisista ratkaisuista, selvityksistä, ohjauskeinoista (mukaan lukien lainsäädännön muuttaminen) ja menetelmistä on keskusteltava yhdessä vapaaehtoisjärjestöjen, kuten esim. Ålands Natur och Miljö tai muiden sidosryhmien kanssa. Ennaltaehkäisevä työ suuntaamalla tiedotustoimenpiteitä kuluttajille on tärkeää. Kunnat ja muut toimijat voivat vapaaehtoisesti tehdä päätöksen, että ne neuvotteluissa sulkevat ulkopuolelle esimerkiksi kaikki mikromuoveja sisältävät tuotteet.

Toimenpiteen tavoite:

Ahvenanmaan maakuntahallitus on laatinut kokonaisvaltaisen muovistrategian sekä toimintasuunnitelman mikromuoveille ja tekee lisäksi työtä näiden kysymysten parissa eri yhteyksissä minimoidakseen vaikutuksen herkkiin vesiympäristöihin. Työtä toimintasuunnitelman ja tiedostustoimenpiteiden parissa tehdään säännöllisesti.

TILANNE: jatkuu