Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Toimenpiteen tavoite on tunnistaa ja ehdottaa alueita ulkosaaristossa tai avomerellä, jotka voivat mahdollisesti soveltua kalankasvatukseen ja siinä tapauksessa millä tavalla, jotta tärkeät ympäristötavoitteet ja EU:n asettamat ympäristövaatimukset täyttyvät. Työhön kuuluvat keskustelut ja kaikkien niiden osapuolten kuuleminen, joita asia voi koskea ja työ sovitetaan yhteen Utvecklingsplan för Åland -hankkeen kanssa.

Toimenpiteen tavoite:

Pyrkiä vähentämään paikallisen kalankasvatuksen vaikutuksia sijoittamalla ne sopivampiin paikkoihin samalla kun uudesta päästöt minimoivasta tekniikasta keskustellaan. Lisäksi noudatetaan HELCOM:in ja EU:n suosituksia. Kokonaisvaltainen sijoitussuunnitelma suosituksineen laaditaan.

TILANNE: jatkuu