Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeren laivaliikenne aiheuttaa vedenalaista melua. Laivojen potkurimelu on matalataajuista melua, joka saattaa aiheuttaa vesieliöille muun muassa fysiologista stressiä ja häiritä niiden suunnistamista ja lajien välistä viestintää. Toimenpiteen tavoitteena on edistää kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa laadittujen kauppamerenkulun

vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien ohjesääntöjen toimeenpanoa ja edelleen kehittämistä. Tarkoituksena on huomioida IMO:n asettamat tavoitteet ja määräykset laivojen moottoreiden, potkureiden ja runkojen aiheuttaman melun vähentämiseksi kansallisessa lainsäädännössä.

 

Toimenpiteen tavoite:

Merenkulku on turvallista ja sen negatiiviset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Ahvenanmaan maakuntahallitus jatkaa edelleen IMO:n toimenpiteiden tukemista vedenalaisen melun vähentämiseksi.

TILANNE: jatkuu