Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeri on erityisen herkkä rehevöitymiselle ja on tärkeä vähentää sekä jätevesipäästöjä että ilmapäästöjä. Merenkulun aiheuttamat typpioksidipäästöt muodostavat merkittävän osan päästöistä, kansainvälisen laivaliikenteen jätevesien ohella.

Ahvenanmaan maakuntapäivät ja Ahvenanmaan maakuntahallitus ovat vaikuttaneet jo pitkään eri tavoin alusten jätevesipäästöjen kiellon puolesta ja erityisesti Itämeren matkustaja-aluksilta. HELCOM on koordinoinut Itämeren maiden työtä tämän kiellon aikaansaamiseksi.

Kielto merkitsee sitä, että kaikkien matkustaja-alusten (risteilyalukset mukaan lukien) on joko jätettävä käymäläjätteet vastaanottolaitoksiin maissa tai alukset on varustettava puhdistuslaitteilla, jotka pystyvät puhdistamaan käymäläjätteen typestä ja fosforista. Ruotsin ja Suomen välisen ropax-liikenteen alukset ovat jättäneet vapaaehtoisesti käymäläjätteet maihin 1990-luvun lopulta lähtien. On ajateltu, että säännöt otetaan Itämerellä käyttöön vuonna 2019 uusille aluksille ja vuonna 2021 nykyisille aluksille, poikkeuksena Venäjän vesialueet.

Toimenpiteen tavoite:

Vaikka kansainvälisesti tehdään jo paljon työtä, on tärkeää jatkaa alusten jätevesipäästökieltojen edistämistä kansainvälisesti ja selvittää mahdollisuuksia pienentää vapaa-ajanveneiden jätevesipäästöjä. Ahvenanmaa jatkaa HELCOM-yhteistyön tukemista Itämeren nimeämiseksi alusten typenoksidien rajoitusalueeksi (NECA) Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO).

TILANNE: jatkuu