Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Nykyinen ravinteiden fosforin ja typen aiheuttama vesiympäristön rehevöityminen sekä ympäristömyrkkyjen aiheuttama kuormitus ovat vakava uhka Ahvenanmaan yhteiskunnalle. Esimerkkejä meriympäristön heikentymisestä nähdään muun muassa leväkukinnoissa, rantojen umpeen kasvamisen lisääntymisenä yksivuotisen rihmalevän vuoksi, merenpohjan hapenpuutteena ja kalaesiintymien muutoksissa.

Toimenpiteen tavoite:

Täydentäviksi toimenpiteiksi ehdotetaan ohjauskeinojen, kehityksen ja selvitysten yhdistelmää, jotta löydetään parhaat win-win -ratkaisut rehevöitymisongelmien estämiseksi, joiden alkulähde on yhteiskunnan, maa- ja metsätalouden, kalankasvatuksen, merenkulun ja ruoppauksen eri toiminnoissa. Toimenpiteet sisältävät myös ehdotuksen vesihallinnon kehittämiseksi. Työ jatkuu yhtäjaksoisena.

TILANNE: jatkuu