Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Matalat lahdet ja ruoikot ovat erittäin tärkeitä suurelle määrälle kasveja, hyönteisiä, lintuja ja erityisesti kaloille, jotka ovat täysin riippuvaisia näitä alueista lisääntyäkseen. Ruoppaukset ja ruoikkojen perkaukset voivat johtaa alueen ekologisen tasapainon häiriintymiseen. Arviointi on kuitenkin tehtävä jokaisen alueen omien erityisolosuhteiden ja tarpeiden perusteella. Joskus ruoikkojen perkaus (erityisesti tiiviiden ruoikkojen) on hyvä toimenpide kalojen lisääntymisedellytysten parantamiseksi, mutta kala tarvitsee myös ruoikkoa suojaksi. Ruoikko on tärkeä lintujen ja muiden eliöiden elinympäristö.

Maakuntahallituksen on yhdessä muiden asianosaisten toimijoiden kanssa osoitettava biologisesti erityisen arvokkaat lahdet, lajit ja elinympäristöt. Samalla selvitetään mahdollisuutta yksinkertaistaa lainsäädäntöä edelleen vähemmän arvokkaille alueille, kuten venesatamille. Toimenpiteen tarkoitus on ennen kaikkea säilyttää olemassaolon edellytykset niissä lahdissa, jotka majoittavat tärkeitä vedenalaisia kasveja ja eläimiä. Näissä erityisen tärkeissä lahdissa jopa pieni toimenpide (alle 50 neliömetriä) voi saada aikaan suuria negatiivisia seurauksia vedenalaiselle kasvillisuudelle ja eläimille. Tunnettujen olemassa olevien elinympäristöjen säilyttämien on tärkeää, jotta biologista monimuotoisuuden köyhtymistä ei tapahdu.

Toimenpiteen tavoite:

Itämeren alueen kotimaisten lajien suojelutason on oltava suotuisa ja niiden pitkän tähtäimen säilyminen on turvattava. Haitallisilla aineilla ei saa olla kielteisiä vaikutuksia merialueen ekosysteemin toimintaan tai kalan ja riistan käyttöön elintarvikkeina. Tällä hetkellä toteutetaan vedenalaisen ympäristön inventointeja ja tarkastellaan lainsäädäntöä.

TILANNE: jatkuu