Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Humaanilääkkeet, jotka eivät hajoa täysin kehossa, erittyvät virtsan ja ulosteen kautta ja päätyvät puhdistuslaitoksiimme. Ne ovat määrällisesti suurin terveydenhoidon käyttämien humaanilääkkeiden ympäristöaltistuksen lähde. Puhdistuslaitoksissa lääkkeillä voi olla kolme kohtaloa. Ne joko hajoavat tai sitten ne päätyvät puhdistettuun poistuvaan jäteveteen (pintaveteen) tai lietteeseen. Osa lietteestä levitetään viljelymaille. Lietteessä olevien ravinteiden kiertokulkuun palauttamisen hyödyistä ja haitoista käydään keskustelua. Yksi peruste vastustaa levitystä on, että liete sisältää monia kemikaaleja, lääkkeet mukaan lukien. Eläinlääkkeiden leviämisreitit ovat monimutkaisempia, ja osa eläinlääkkeistä leviää ennen kaikkea maatalousmaille. Ahvenanmaalta puuttuvat tilastot antibioottien käytöstä ja selvitys tarvitaan. Tulokset sekä uudet lääkkeiden seurantaa koskevat direktiivit lähtökohtana on laadittava strategia.

Toimenpiteen tavoite:

On tärkeä tutkia sekä minimoida haitallisten aineiden päästöjä koskevat riskit, joilla on kielteisiä vaikutuksia meriympäristön ekosysteemin toiminnalle tai kalan ja riistan käytölle elintarvikkeina. Hallintosyklin aikana on toteutettu antibioottiselvitys, mutta siihen ei ole liitetty mitään suoranaista strategiaa. Sellainen strategia on laadittava heidän toimestaan, jotka määräävät lääkkeitä, sairaaloiden ja terveyskeskusten sekä apteekkien. Lisäksi on toteutettu tiettyihin jätevesissä oleviin lääkkeisiin ja huumeisiin liittyvä selvitys.

TILANNE: jatkuu