Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Toimenpiteen tarkoitus on lisätä tietoa meriympäristön tilasta. Tiedotusmateriaalia laaditaan tärkeästä vedenalaisesta luonnosta, haitallisista lajeista, pienimuotoisten ruoppausten ja matalilla alueilla tapahtuvan veneilyn seurauksista, kuten myös mahdollista muuta tarvittavaa tiedotusmateriaalia merilintujen ym. pesimäajoista. Kaikki materiaali on oltava saatavilla digitaalisessa muodossa.

Toimenpiteen tavoite:

Tiedottamalla ja tiedon lisäämisellä rannikkovesistä ja merestä suuri yleisö ja toiminnanharjoittajat saavat paremman käsityksen siitä, mitä vaikutuksia eri toimilla voi olla. He saavat lisäksi myös paremmat työkalut toimimiseen yhdessä meren ja luonnon kanssa luonnon omilla ehdoilla, arvokkaiden ekosysteemipalveluiden vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi.

TILANNE: jatkuu