Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeren alueella roskaantuminen ei ole yhtä suuri ongelma kuin valtamerissä, joissa jätteiden määrä mereen joutuneen muovin hajoamisen vuoksi on lisääntynyt merkittävästi ja aiheuttanut vakavia ongelmia linnuille ja merinisäkkäille. Itämeren roskaantumisastetta ei kuitenkaan tunneta riittävästi. Erilaisia kartoitushankkeita on käynnissä. WWF on esimerkiksi kerännyt tietoa roskaantumisesta Naturewatch Baltic -verkostossa. Vuosittaisissa raporteissa kuvataan myös Itämeren rannoilta löytyneiden roskien määrät[1]. Maiden väliset erot ovat suuria. Tiedotustoimenpiteitä ja roskienkeruupäiviä tarvitaan merien ja rantojen roskaantumisongelmien vähentämiseksi.

Toimenpiteen tavoite:

Ennaltaehkäistä negatiiviset vaikutukset meriympäristön ekosysteemin toiminnalle toteuttamalla jatkuvia rantojen siivouksia ja tiedotustoimenpiteitä rannoilla sekä olla helposti saavutettavissa netissä.

TILANNE: jatkuu

[1] http://plasticbaglaws.org/studies-journal-articles/government-reports/summary-of-unep-report/