Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Toimenpide sisältää tiedonkeruun uhanalaisista lajeista ja luontotyypeistä, tarvittavan toimenpideohjelman laatimiseksi. Erityisesti korostetaan EU:n lintu- ja elinympäristödirektiiviin sisältyviä lajeja ja luontotyyppejä. Toimenpideohjelmat voivat sisältää yhden lajin tai luontotyypin suojelun, tai koskea useiden laji- ja luontotyyppiryhmien suojelua. Toimenpideohjelmia voidaan tarvittaessa valmistella yhdessä muiden maiden kanssa.

Toimenpiteen tavoite:

Ahvenanmaan maakuntahallitus jatkaa tarvittavien selvitysten ja inventointien tekemistä, tarkoituksenaan hankkia tietoa, jota tarvitaan uhanalaisten lajien ja luontotyyppien suojelemiseksi, jotta jatkossa voidaan laatia toimenpideohjelmia suojelua tarvitsevien lajien elinympäristöjen suojelemiseksi ja säilyttämiseksi.

TILANNE: jatkuu