TOIMENPITEEN EDISTYMINEN

Toteutus alkanut


Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506