Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


KUVAUS

Itämeri on matala ja haavoittuva meri. Vain harvat lajit pystyvät elämään murtovedessä ja ne ovat herkempiä muutoksille kuin sopeutuneet suolaisen tai makean veden lajit. Muutama harva laji merkitsee sitä, että Itämeri on heikommin suojautunut suurilta ympäristö-  ja/tai ilmastonmuutoksilta, koska yhden lajin karsiutumisella voi olla merkittävät seuraukset koko yhteen nivoutuneelle ekosysteemille. Ahvenanmaalla on paljon rannikkovesiä ja tietoa puuttuu siitä, mitkä alueet ovat suojeltavia ja arvokkaita ekosysteemipalveluita tuottavia.

Åland Seamap -hankkeessa toteutetaan kartoituksia, tutkimuksia ja malleja vedenalaisesta luonnosta, tarkoituksena muodostaa kattava kuva eri luontotyyppien esiintyvyydestä ja levinneisyydestä. Hankkeen tavoitteena on tunnista suojeltavia alueita ja laatia ehdotuksia uusiksi Natura 2000 -alueiksi sekä käynnistää keskustelu asianosaisten kanssa.

Toimenpiteen tavoite:

Toimenpide pyrkii vahvistamaan Natura 2000 -verkostoa sekä edistämään meriympäristön ja sen ekosysteemipalveluiden suojelua, kuten terveitä kalakantoja, puhdasta vettä uimiseen ja virkistyskäyttöön sekä lisäämään biologista monimuotoisuutta ym.

TILANNE: jatkuu