KUVAUS

Nykyinen antibioottien käyttö eri alojen toiminnassa kartoitetaan, ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi luomalla strategia, jolla vähennetään antibioottien ja muiden lääkeaineiden pääsyä vesistöihin.