TOIMENPITEEN EDISTYMINEN

Toteutus alkanut


KUVAUS

Hulevesiä pitää valvoa niin, että rankkasateilla ei synny tulvia ja vesi suodatetaan tai muuten puhdistetaan ennen kuin se saavuttaa purkuvesistön. Hulevesien hallinta kuuluu aluesuunnittelun ja kaavoituksen piiriin.