KUVAUS

Hulevesiä pitää valvoa niin, että rankkasateilla ei synny tulvia ja vesi suodatetaan tai muuten puhdistetaan ennen kuin se saavuttaa purkuvesistön. Hulevesien hallinta kuuluu aluesuunnittelun ja kaavoituksen piiriin.