KUVAUS

Hulevedessä voi olla vaarallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa vesiympäristöä. Tämä pätee erityisesti kaupunkien ja teollisuusalueiden hulevesiin. Toimenpiteen mukaan eri aineille määritellään vertailuarvot. Vertailuarvot on määritelty, mutta niitä ei ole pantu täytäntöön lainsäädännöllä.