KUVAUS

On kustannustehokkaampaa ehkäistä tulvien aiheuttamia vaurioita ja ongelmia kuin korjata mahdollisia vaurioita kuten tuhoutuneita juomavesivarantoja, jätevesien ylivuodon aiheuttamia haitallisten aineiden päästöjä sekä rakennusten vaurioita.
Maakuntahallituksen on aloitettava yhteistyö, johon kuuluu hyvä kaavoitus ja konkreettiset suojaustoimenpiteet, joilla suojaudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia vastaan.
Työ tehdään synkronoidusti toimenpide-ehdotusten 1–7 sekä pohja- ja juomavettä käsittelevien ehdotusten 24 ja 25 kanssa.