KUVAUS

Projektin yleinen tavoite on luoda rannikkoalueiden hallintostrategioita ja täten vaikuttaa järkevään, vihreään kasvuun ja kestävään hallintoon. Tavoitteena on myös luoda vesitietoportaali, jonne voimme koota tietoa rannikkoalueista ja saattaa tiedon kaikkien sidosryhmien saataville ja näin vaikuttaa parempaan päätöksentekoon.
Projektin idea syntyi yhteistyönä Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Itä-Götanmaan lääninhallituksen kanssa, ja projektin suunnitteluun on saatu tukea EU:lta. Tulevan talven aikana suunnittelukokouksissa on tavoitteena luoda konkreettisia yhteistyöprojektiehdotuksia, jotka keskittyvät neljään aihepiiriin:
• vesihuolto ja ympäristönvalvonta
• rannikko- ja merialueiden kaavoitus
• paikallinen ja alueellinen yhteistyö rannikkoaluehallinnossa
• tietoportaali Itämeren rannikko- ja merialueiden kaavoituksen ja hallinnon helpottamiseksi.
Tavoitteena on, että projektiin mahdutetaan niin monta kohdetta kuin mahdollista Ahvenanmaan kehitystarpeista (ks. edellä).
Projekti kerää yhteen tietoa ja kehittää tarpeellisia työkaluja rannikko- ja merialueiden hallintoa varten. Projektin tuloksena syntyy tietoportaali, josta työkalut ja tieto löytyvät helposti esimerkiksi karttojen, tietokantojen ja toimenpiteiden muodossa. Tietoportaalia voidaan hyödyntää sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Portaalissa voidaan myös nostaa esille hyviä esimerkkejä sekä pilottiprojekteja rannikko- ja merialueiden kaavoituksesta sekä lisätä työkalupakkiin ja käyttöohjeisiin esimerkkejä älykkäästä vihreästä ja sinisestä kasvusta sekä kestävästä hallinnosta.