KUVAUS

Johtoverkkojen ja pumppuasemien läpikäymiselle ja kartoittamiselle on suuri tarve. Toimenpiteet voidaan suorittaa osana koko Manner-Ahvenanmaan vesihuoltosuunnitelmaa, mutta ne voidaan toteuttaa myös erikseen vesihuollon neuvottelu- ja yhteistyöryhmässä.
Kuntien kiinteän vesihuoltomaksun mahdollistavaa lainsäädäntöä tarkastellaan. Toimenpiteen tulisi taata kunnille paremmat mahdollisuudet kattaa viemäriverkoston ja jäteveden käsittelylaitteiston kustannukset. Tarkastellaan mahdollisia lainsäädännöllisiä toimia, joilla selvennetään johtoverkkoihin ja pumppuasemiin liittyvää vastuuta ja valvontaa.