KUVAUS

Jotta juomavesihuollosta saadaan kestävää, tarvitaan pitkäjänteinen ja kattava strategia, johon kuuluu:
• valvontasuunnitelma
• tiedotussuunnitelma
• hyvityskysymysten selventäminen
• nykyisten vesiensuojelusuunnitelmien tarkistaminen
• uusien vesiensuojelusuunnitelmien luominen juomavedenottopaikoille, joilla sellaista ei ole
• vesiensuojelusuunnitelmien luominen varavesilähteille
• selkeät käytännöt toiminnalle vesilähteiden lähettyvillä (maanviljely, metsätalous, asutus), esimerkiksi laiduntamiskielto vesiensuojelualueiden rannoilla.