KUVAUS

Ahvenanmaan maakuntapäivät sekä maakuntahallitus ovat jo pitkään ajaneet kieltoa jätevesien aluksilta päästämiselle, erityisesti matkustajalaivoille Itämerellä. HELCOM on johtanut Itämeren maiden työtä samanlaisen kiellon asettamiseksi.
Kielto käymäläjätteiden laskemiselle matkustajalaivoista Itämereen on askel kohti toimenpiteiden toteutumista. Se toteutui päätöksellä Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ympäristökomiteassa 11.–15.5.2015. Jotta kielto saadaan toteutettua, tarvitaan muutos sopimukseen, joka määrää jätteiden laskemisesta aluksista. Sellaista päätöstä odotetaan tehtäväksi huhtikuussa 2016.
Kiellon mukaisesti matkustajalaivat (mukaan lukien risteilyalukset) joutuvat joko jättämään käymäläjätteen vastaanottolaitteisiin maissa tai varustautumaan puhdistuslaitteilla, jotka puhdistavat käymäläjätteen typestä ja fosforista. Säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019 uusille laivoille ja vuonna 2021 olemassa oleville laivoille Itämerellä, lukuun ottamatta Venäjän vesiä.
Maakuntahallitus aikoo jatkossa ajaa asiaa tuomalla näkemystään aktiivisesti esiin eri yhteyksissä, muun muassa kirjoittamalla asianosaisille viranomaisille ja yhteistyöjärjestöille.