KUVAUS

Kehitys- ja neuvotteluryhmän tehtävänä on muun muassa:
• toimia maatalouden ympäristöprojektin vertailuryhmänä, tukena ja alullepanijana
• toimia neuvonnan tukena ja vertailuryhmänä
• tukea aloitteita, jotka korostavat ympäristön ja Itämeren huomioon ottavaa ruoantuotantoa ja
-kulutusta Ahvenanmaalla
• perehtyä dokumentaatioon LBU-ohjelman puoliväliarvioinnin aikana sekä ennen seuraavaa LBU-ohjelmaa
• ehdottaa uusia toimenpiteitä, jotka voidaan sisällyttää LBU-ohjelmaan.