KUVAUS

Vuonna 2005 ympäristönsuojelulainsäädäntöä muutettiin ja yksittäisten jätevedenpuhdistamoiden vaatimuksia tiukennettiin. Vuonna 2008 yksittäisten puhdistamoiden arviointi- ja valvontavastuu siirtyi ympäristönarviointilautakunnalta kunnille. Tiukemmasta ja selkeämmästä lainsäädännöstä sekä muuttuneesta arviointi- ja valvontavastuusta huolimatta yksittäisille puhdistamoille tehdään toimenpiteitä vähän. Asiassa on vaihtelua, mutta pääasiallisesti useilla kunnilla on yksittäisistä puhdistamoista puutteellinen dokumentaatio. Useimmissa kunnissa arviointi- ja valvontavastuu on rakennustarkastajalla, mutta tämän työtehtävän resurssit ovat pääasiallisesti hyvin rajalliset.
Tasapuolisen arvioinnin saavuttamiseksi ja yksittäisten (pienten) puhdistamoiden toimenpiteiden yhtenäistämiseksi tilanne on kartoitettava ja valvonta organisoitava kehittämällä valvontaohjeita ja ottamalla käyttöön valvontasuunnitelma. Valvontasuunnitelmaan tulee sisältyä Ahvenanmaan jako alueisiin, jotta toimenpiteet voidaan toteuttaa oikeassa järjestyksessä; kuntarajojen sijaan tälle pohjana toimii erityisen herkkien ympäristöjen arviointi sekä alueet, joilla on monia puhdistamoita. Valvontaohjeisiin tulee sisältyä pienten puhdistamoiden sijainti, valvontaprosessin kulkukaavio, tehokkaat inventointi- ja rekisteröintikeinot, arviointimuistilistat, viestintämalleja ja kiinteistönomistajan tiedot.
Prosessissa tarkastellaan mahdollisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, joilla vaaditaan yhdistymistä kunnalliseen puhdistamoon, sekä lietekaapimiin liittyvää lainsäädäntöä. Rakennusmääräyksille tulisi myös asettaa vaatimus, jonka mukaisesti kiinteistönomistajan on osoitettava vedenkäsittelylaitteiston ajantasaisuus kaikkien korjausten ja laajennusten yhteydessä.
Vesihuoltokysymyksissä on tarpeen eri tavoin lisätä resursseja sekä koordinointia. Erillisten jätevedenpuhdistamoiden osalta parempi koordinointi johtaisi tasapuolisempaan arviointiin, parempaan oikeusvarmuuteen ja parempaan kykyyn ylläpitää alan vaatimaa asiantuntemusta. Kunnat toimivat pienten puhdistamoiden valvontaviranomaisina, ja ne ovat vastuussa toimivuudesta.