KUVAUS

Maaseudun kehitysohjelmassa (LBU-ohjelma) vuosille 2014–2020 on määritelty toimenpiteitä vedenlaadun parantamiseksi. Niiden tavoite on toteuttaa maataloudessa tasapainoinen ja tarpeenmukainen ravinteiden käyttö:
• Ensimmäinen askel on luoda ja toteuttaa yksityiskohtaiset päätökset LBU-ohjelman ympäristötoimenpiteille ja rahoitukselle sekä sijoitus- ja projektituen valintakriteereille, jotta kuormitus voidaan minimoida ja päästöjä vähentää.
• Kehitetään toimiva järjestelmä, joka tarjoaa maatalousalalle neuvontaa, tietoa ja koulutusta siitä, miten panostaa toimenpiteisiin, jotka ovat tehokkaimpia ympäristön näkökulmasta.
• Toteutetaan toimenpiteiden ympäristövaikutusten seurantaohjelma, jossa hyödynnetään näytteidenottoa yhteistyössä maatalousviraston kanssa.
• Toteutetaan LBU-ohjelman puoliväliarviointi. Ohjelman puutteet korjataan, jos mahdollista, ohjelmakauden aikana. Puoliväliarviointi luo tärkeän pohjan seuraavan ohjelmakauden toimenpiteille.