KUVAUS

Kehitystarve on suuri joillakin paikallisilla lahdilla ja juomavedenottopaikoilla, joiden tila on kohtalainen tai huono. Rehevöitymisen vähentämiseksi ja veden laadun parantamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista otetta, jonka keskiössä on paikallinen yhteistyö. Ongelman, eli maa-aineksen veteen valumisen korjaamiseksi vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä ja panostusta. Toimenpiteissä pyritään win-win-tilanteisiin, eli esimerkiksi ojitukseen, saastelähteiden selvittämiseen ja kuormitusmallien käyttämiseen tehokkaimpien toimenpiteiden löytämiseksi. Lisäksi pyritään tiedon ja työpajojen tarjoamiseen suunnitelmaehdotusten löytämiseksi sekä suunnitelmien vaatiman rahoituksen anomiseksi.