KUVAUS

Uusia haastavia vesistökysymyksiä herää jatkuvasti. Kyse voi olla mikromuoveista, lääkeaineista tai uusista kemikaaleista, joiden vaikutuksia vesistöissä ja eliötasolla on tutkittu vähän. Mahdollisista ratkaisuista, tutkimuksesta, työkaluista ja menetelmistä tulisi neuvotella kansalaisjärjestöjen kuten Ålands Natur och Miljön sekä muiden sidosryhmien kanssa. Työhön voi kuulua tutkimusta, kuluttajatiedottamista sekä erilaisten työkalujen käyttöönottoa. Kunnat ja muut voivat valita sulkea hankintojen ulkopuolelle kaikki tuotteet, jotka sisältävät esimerkiksi mikromuovia.