KUVAUS

Toimenpiteet sisältävät:
• Lainsäädännön. Vesilakiin arvioidaan lisättäväksi pykälä, joka määrittää ykkös- ja kakkosluokan pohjaveden suojelualueille niille kuuluvat suojeluohjeet. Samassa yhteydessä muu lainsäädäntö on käytävä myös läpi.
• Tutkimus. Osa ykkösluokan alueista Maarianhaminassa on tutkittava ennen kuin ne voidaan määritellä pohjavedensuojelualueiksi. Myös muut pohjavesialueet on tutkittava kiinnittäen huomiota vedenjohtamiskykyyn ja vedenlaatuun sekä ympäristön kokoon.