KUVAUS

Toimenpiteeseen sisältyy yhtäältä nitraattipäätöksen tarkastelu (nitraattidirektiivin käytäntöönpano) sekä toisaalta ponnistelu lannankäsittelyn vaikutusten vähentämiseksi. Työ toteutetaan yhteisenä projektina maatalousviraston, ympäristöviraston ja toiminnanharjoittajien kanssa.