KUVAUS

Matalat lahdet ja ruoikot ovat erittäin tärkeitä monille kasveille, hyönteisille, linnuille ja kaloille, joiden lisääntyminen on täysin riippuvainen näistä ympäristöistä. Ruoppaaminen ja ruokojen raivaaminen horjuttaa alueen ekologista tasapainoa.
Maakuntahallituksen tulisi yhteistyössä muiden asianomaisten toimijoiden kanssa määrittää biologisesti erityisen arvokkaat lahdet, kasvit ja elinympäristöt sekä vaatia alueiden arviointia. Samalla selvitetään mahdollisuutta yksinkertaistaa lainsäädäntöä alueilla, jotka eivät ole yhtä arvokkaita, esimerkiksi venesatamissa. Lainsäädäntöä tulee uudistaa kiinnittäen huomiota näihin asioihin. Toimenpiteen tavoitteena on ennen kaikkea säilyttää olemassaolon edellytykset niillä lahdilla, joilla elää tärkeitä vedenalaisia kasveja ja eläimiä. Näillä erityisen tärkeillä lahdilla pienikin tungettelu (jopa alle 50 neliömetrin alueella) voi aiheuttaa suuria negatiivisia seurauksia pinnanalaisille kasveille ja eläimille. On tärkeää säilyttää olemassa olevat elinympäristöt, jotta biologinen monimuotoisuus ei köyhtyisi.